شرکت فریان تجارت ایرانیان شرکت فریان تجارت ایرانیان
شرکت فریان تجارت ایرانیان شرکت فریان تجارت ایرانیان
شرکت فریان تجارت ایرانیان شرکت فریان تجارت ایرانیان
شرکت فریان تجارت ایرانیان شرکت فریان تجارت ایرانیان

حوزه های فعالیتی ما

رسالت فریان

فریان تجارت آماده همکاری با شرکت های توانمند در حوزه تولید و در بخش های مختلف صنعت به ویژه کشاورزی می باشد. این همکاری منجر به اشتراک گذاری تجربیات در حوزه تولید و نیز بهبود محصول نهایی جهت ارائه به بازارهای جهانی و صادرات خواهد شد. همکاری در بخش های آموزش، طراحی، اجرا، تولید، فرآوری، تامین ، فروش و بازاریابی، زنجیره ای کامل را در حوزه های متنوع بوجود خواهد آورد. مطالعات بازار و ارائه مشاوره صحیح و بطور کلی برنامه ریزی در زمینه های پیش تولید، تولید و پس از تولید موجب می شود محصول نهایی مطابق با نیاز مشتری تولید و در اختیار ایشان قرار بگیرد که در نهایت منجر به فروش بیشتر محصولات خواهد شد. امید که در کنار هم و با تلاش و همکاری بتوانیم سهم چشمگیری از بازارهای خارجی را به محصولات ایرانی اختصاص دهیم چراکه شایسته این جایگاه هستیم.

هیئت مدیره فریان
گارانتی خدمات
متخصصان با تجربه
درخواست مشاوره

سوالات متداول

خیر، تمامی متخصصان علاوه بر زمان حدودی که شما برای حضور آنها مشخص می کنید حتما قبل از مراجعه تماس گرفته و از حضور و آمادگی شما مطمئن خواهند شد.

خیر، تمامی متخصصان علاوه بر زمان حدودی که شما برای حضور آنها مشخص می کنید حتما قبل از مراجعه تماس گرفته و از حضور و آمادگی شما مطمئن خواهند شد.

خیر، تمامی متخصصان علاوه بر زمان حدودی که شما برای حضور آنها مشخص می کنید حتما قبل از مراجعه تماس گرفته و از حضور و آمادگی شما مطمئن خواهند شد.

خیر، تمامی متخصصان علاوه بر زمان حدودی که شما برای حضور آنها مشخص می کنید حتما قبل از مراجعه تماس گرفته و از حضور و آمادگی شما مطمئن خواهند شد.

خیر، تمامی متخصصان علاوه بر زمان حدودی که شما برای حضور آنها مشخص می کنید حتما قبل از مراجعه تماس گرفته و از حضور و آمادگی شما مطمئن خواهند شد.

سوالات متداول

محصولات جدید

بازگشت به بالا
The All Rightes by Faryan Company. Designed By weweka