از دیرباز استفاده از درخت و مزایای آن چه درختان مثمر( میوه ها و... )  به عنوان بخشی از تامین کننده های مواد غذایی و ویتامین های مورد نیاز انسان و چه درختان غیر مثمر( راش و صنوبر و.. ) به عنوان تامین کننده های مهم بخشی از صنایع مورد نیاز انسان در ساختمان سازی، مبل و صنایع داخلی ساختمان، کبریت سازی و.. نقش بسیار مهمی را ایفا کرده اند.

در ساده ترین اشکال قابل طرح در این مجموعه، توانمندی ها ما در حوزه طراحی باغاتف احداث مهندسی باغات، رسیدگی و عمل آوری آنف هدایت محصولات تازه خوری ( میوه ها ، صیفی و سبزیجات و.. ) میوه های خشک ( هسته دارها، دانه دارها و ... ) خشکبارها ( پسته، فندق، بادام و... ) و فراوری های بسیار متنوع آنها در قالب محصولات قابل مصرف در سنین و طبقات مختلف جمعیتی قابل ارائه و بررسی و پاسخویی به سوالات مخاطبان عزیز خواهیم بود.  

بازگشت به بالا
The All Rightes by Faryan Company. Designed By weweka