قوانین و مقرارت

branch
ایجاد شعبه و نمایندگی

با هماهنگی مدیریت شرکت امکان ایجاد فعالیت به صورت کوتاه مدت و بلند مدت در داخل و خارج از کشور بر اساس قوانین هر منطقه فراهم بوده و تابع مقررات شرکت های سهامی خاص می باشد.

vaam
اخذ تسهیلات بانکی

با دفاع مناسب پروژه و مشاوره در سطوح سیستم های اداری و بانکی، شرکت نسبت به اخذ تسهیلات مناسب بر اساس نوع، مساحت و میزان قدرت مالی سرمایه گذار اقدام خواهد نمود.

bahrewari
ایجاد بهره وری مناسب

با مطالعه و ارائه مشاوره مناسب، پروژه های شما صرف نظر از شرایط موجود، توسط مجموعه مدیریت ما بهینه و کارآمد خواهد گردید تا به رشد مناسب در مدیریت انسانی و مالی خود دست پیدا کند.

marketing
مشاوره در امور مارکتینگ و تبلیغات

مشخصات و مستندات محصول و خدمات شما به کمک متخصصین کارآزموده حوزه مارکتینگ شرکت فریان، به بهترین شیوه طراحی شده و مطابق استانداردهای جهانی، در بازارهای داخلی و خارجی معرفی می گردد.

بازگشت به بالا
The All Rightes by Faryan Company. Designed By weweka