قدمت گیاهان دارویی به قدمت بشریت، ارتباطات جمعی و چاره سازی بیماری ها بر اساس شرایط زندگی با استفاده و بهره گیری از گیاهان دارویی اطراف محیط خود است. هر گیاهی که دیده می شود و گاهاً از نظر ما یک گیاه یا علف هرز به حساب می آید، دارای یک ماده مؤثره و تأثیر گذار برای رفع بیماری ها و یا یک ماده خوراکی و تقویت کننده با ارزش برای تأمین  و تقویت بخشی مهم و اساسی در رشد و نمو اعضا و اندام های انسان می باشد.  در همین راستا به تدریج علم و آگاهی بشریت نسبت به کشف، استخراج، فرآوری، شکل دهی، نوع استفاده، بهره گیری و مصرف این مواد موثره جایگاه انواع آن را در جوامع مختلف به وجود آورده است.
در طبقه بندی های مختلف، گیاهان دارویی و معطر را به انواع معطر و دارویی ادویه ای ( زعفران، زردچوبه، دارچین و...) درختچه ای ( زرشک و...) ریشه ای و غده ای  ( زنجبیل ، شیرین بیان و... ) مکمل های غذایی ( خربزه تلخ و... ) ساقه ای و نوشابه ای ( کرفس و.. ) و سایر طبقه بندی های مختلف بر حسب نوع کاربری و استفاده از آنها تقسیم می کنیم. و به لحاظ مصرف و استفاده  به اشکال مختلف اعم از : مصرف مستقیم ، قرص و کپسول، پودر، شربت، دمنوش، عرقیات، اسانس ها، صابون، کرم، پمادها و سایر روشهای دیگر مورد استفاده قرار می دهیم.

بازگشت به بالا
The All Rightes by Faryan Company. Designed By weweka