زراعت یکی از وسیع ترین عرصه های دنیای پهناور را از دیرباز به خود اختصاص داده اغلب محصولات زراعی کشت و برداشت شده نقش بسیار مهمی را در تامین امنیت غذایی بشریت به عهده داشته و حتی ابزاری برای اعمال سیاست های مختلف کشورهای بزرگ و کوچک در دوران های صلح  جنگ به شمار می رود. سهم غذایی انسانها بیشتر در محصولات زراعی معنا می شود.

در ساده ترین دسته بندی محصولات زراعی به زراعت دیم ( غلات دیم ، حبوبات دیم و ... ) زراعت آبی ( غلات آبی، حبوبات آبی ، علوفه های آبی و... ) و زراعت صنعتی ( پنبه، چغندرقند، ذرت علوفه ای و... ) تقسیم میگرددند. نحوه انتخاب زمین، آزمایشات آب و خاک، آماده سازی اصولی زمین با توجه به بافت خاک، انتخاب نوع بذر و مراقبت در دوران کشت و داشت و برداشت و نهایتا نحوه جمع آوری محصول از جمله مواردی هستند که گاها اختلافات چند هزار کیلویی را در شرایط مساوی از برخورداری از زمین و آب در دو منطقه مجزا فراهم می کند. با ما باشید تا به بهترین نحو ممکن انتخاب زمین و بذر و تکنولوژی کاشت و داشت و برداشت را داشته باشید و نهایتا یهترین بهره را از امکانات نحت اختیار خود ببرید

بازگشت به بالا
The All Rightes by Faryan Company. Designed By weweka