در تمامی کشورهای پیشرفته در هر زمینه ای ، اولین مبحثی که بسیار قابل توجه و اهمیت است موضوع آموزش ، نحوه آموزش و چگونگی انتقال مطالب با در نظر گرفتن سن ، جنس، موقعیت و نوع فعالیت مخاطبان برای زمینه سازی رشد و ارتقاء آنان که در نهایت رشد و ارتقاء سیستم و مجموعه را به همراه خواهد داشت در نظر پرفته شده است. چه مطلبی در چه سطحی و در چه زمانی به کدام فرد آموزش داده شود تا بتواند باعث توانمندی خود و مجموعه کاری خود گردد هدف اصلی ما در این بخش از فعالیت شرکت است. ما با برگزاری کلاسهای توجیهی، آموزشی، کابردی، علمی و فنی و... در دوره های یک روزه، سه روزه ، اعزام به خارج و شرکت در دوره های فنی و کاربردی با اخذ گواهینامه های معتبر از مراکز حرفه ای ، برگزاری تورهای آموزشی در داخل و خارج از کشور، شما و مجموعه های تحت امر شما را با  سیستم های فکری و عملی روز دنیا همگام و همراه خواهیم کرد تا به بهترین شرایط ممکن در بهره وری و  ارائه خدمات و فعالیت های  تولیدی کشاورزی و صنعتی برسید. کنار شما خواهیم بود تا مدیریت تولید و مدیریت بعد از تولید را با نگاه و شرایطی بهتر ایجاد نماییم

بازگشت به بالا
The All Rightes by Faryan Company. Designed By weweka